top of page

Privacy Overeenkomst

In het kader van de dienstverlening van de Vitaliteitsbrouwerij worden uw persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. In deze privacyverklaring vindt u hoe en waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt.

 

​Met het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.
 

​CONTACTGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door: 
Vitaliteitsbrouwerij
info@vitaliteitsbrouwerij.nl

www.vitaliteitsbrouwerij.nl

Tel: 06-39014817

 

​PERSOONSGEGEVENS

Het kan zijn dat De Vitaliteitsbrouwerij uw persoonsgegevens ontvangt van uzelf middels de website, mail, telefonisch- of app-contact en gedurende de dienstverlening of tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast kan er in sommige gevallen persoonsgegevens worden verstrekt door derden, zoals door uw werkgever. Deze gegevens worden gebuikt ten behoeve van uw persoonlijke dienstverlening en zullen niet gedeeld worden buiten de Vitaliteitsbrouwerij. Indien uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden zal hiervoor vooraf nadrukkelijk en schriftelijk toestemming aan u worden gevraagd.

Uw gegevens zullen nooit worden doorverkocht aan derden die daarmee iets aan u zouden willen verkopen of deze gegevens willen gebruiken voor advertentiedoeleinden. 

BEZWAAR MAKEN

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat we jouw gegevens onrechtmatig verwerken. Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken.

 

​E-MAIL

Wees je ervan bewust dat wanneer je gegevens via email verstuurt, de Vitaliteitsbrouwerij de veiligheid van jouw gegevens niet kan garanderen.

 

​COOKIES

Op de website van de Vitaliteitsbrouwerij worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vitaliteitsbrouwerij gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze website maakt geen gebruik van Tracking Cookies.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

bottom of page