top of page

Disclaimer

Uiteraard streven wij naar een website met actuele en correcte informatie en een veilige en respectvolle uitwisseling.

Helaas is dit niet altijd volledig te garanderen. 

 

Op het gebruik van deze website (www.vitaliteitsbrouwerij.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze site, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 Alle publicaties en uitingen van de Vitaliteitsbrouwerij zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat de Vitaliteitsbrouwerij daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

GEBRUIK VAN INFORMATIE 

De Vitaliteitsbrouwerij streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat de Vitaliteitsbrouwerij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Vitaliteitsbrouwerij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

 

 E-MAIL

De Vitaliteitsbrouwerij kan niet garanderen dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met de Vitaliteitsbrouwerij te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

 HYPERLINKS

 Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De Vitaliteitsbrouwerij heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De Vitaliteitsbrouwerij aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

bottom of page